Bel Raymond de Ruiter
0174 622 546

Auto van de zaak: 25% bijtelling, of toch 22%!

Heeft u in 2016 een nieuwe auto in de zaak gekocht (met een CO²-uitstoot van meer dan 106 gram per kilometer), met 25% bijtelling voor privégebruik? Jammer, als u die auto begin 2017 had gekocht was de bijtelling 22% geweest. Dat scheelt u de belasting over 3% bijtelling, gedurende misschien wel 5 jaar. Veel autoprofessionals vinden dit verschil onaanvaardbaar, een schoolvoorbeeld van fiscale discriminatie. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) heeft haar leden verzocht om een procedure te starten om een
oordeel van de belastingrechter uit te lokken over de vraag of dit verschil in fiscale behandeling wel gerechtvaardigd is. Naar verluidt zal in mei 2017 een proefprocedure bij de Rechtbank Den Haag wordt gestart. Als u de kans op een lagere bijtelling wilt veiligstellen, moet u bezwaar maken tegen toepassing van de 25% bijtelling voor privégebruik. Werknemers en DGA’s moeten bezwaar maken tegen de inhouding van loonheffing over deze looncomponent, ondernemers met een persoonlijke onderneming tegen de aanslag inkomstenbelasting 2016.

(bron: BelastingBelangen)