Bel Raymond de Ruiter
0174 622 546

Provinciale subsidies (1)

Maak gebruik van provinciale subsidies

Veel ondernemers kunnen wel wat extra geld gebruiken om bepaalde doelstellingen of wensen te realiseren. Toch maken zij weinig gebruik van de provinciale subsidies die hiervoor beschikbaar zijn. Vaak heeft dit te maken met een gebrek aan kennis hierover en met het feit dat de term subsidie een negatief imago heeft. Het geld is echter beschikbaar, dus het is zonde om geen beroep te doen op deze provinciale subsidies.

Beschikbare subsidies
Een eerste probleem met provinciale subsidies is dat veel mensen geen idee hebben dat deze bestaan. Als het gaat over subsidiemogelijkheden, dan wordt er al snel gedacht aan geld dat beschikbaar wordt gesteld door Europa of door de landelijke overheid. Maar iedere provincie probeert ook op zijn eigen manier bepaalde zaken te stimuleren en stelt hier geld voor beschikbaar. Het is dus in de eerste plaats van belang dat men zich meer gaat realiseren dat er ook provinciale subsidies beschikbaar zijn.

Veel verschillen
Een ander punt met betrekking tot provinciale subsidies is dat deze sterk per provincie verschillen. Dit maakt het voor ondernemers lastiger om te weten wat de mogelijkheden zijn, maar vanuit de provincie gezien is dit logisch. Iedere provincie heeft zijn eigen doelstellingen en vanwege de verschillende die er tussen de provincies bestaan, zijn er dus ook verschillen in de provinciale subsidies die er beschikbaar worden gesteld. Het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld het stedelijke Zuid-Holland zich op heel andere zaken richt dan het landelijke Friesland.

Regels en aanvragen
Vaak is onbekendheid met provinciale subsidies dus een reden dat ondernemers hier geen gebruik van maken. Maar ook als zij wel van deze financieringsmogelijkheden op de hoogte zijn, kiezen zij er vaak toch niet voor om een aanvraag in te dienen. Een reden waarom veel ondernemers niet overgaan tot het aanvragen van provinciale subsidies is ook dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de regels die hiervoor gelden. Vaak is het voor henzelf lastig om te bepalen welke provinciale subsidies er voor hen beschikbaar zijn en aan welke regels zij moeten voldoen om deze aan te vragen.

In ons blog van volgende week bespreken we de oplossingen voor de problemen met provinciale subsidies die we hier net besproken hebben.