Bel Raymond de Ruiter
0174 622 546

VAR onderneem nu al actie voor 2016

De VAR (Verklaring arbeidsrelatie) gaat per 2016 verdwijnen. Er komt een andere manier om zekerheid te krijgen over de inhoudingsplicht voor de opdrachtgever.

Vooraf oordeel Belastingdienst. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Naar verwachting wordt deze wet per 2016 van kracht als opvolger van de VAR. Volgens deze wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf hun arbeidsrelatie door de Belastingdienst laten beoordelen. Zij moeten dan een overeenkomst opstellen, waarin staat omschreven op welke manier en onder welke omstandigheden opdrachten worden uitgevoerd. De Belastingdienst zal deze overeenkomsten beoordelen voor wat betreft de vraag of er loonheffing en premies sociale verzekeringen moeten worden ingehouden. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben dan zekerheid en kunnen in principe achteraf niet met naheffingen geconfronteerd worden. Let op. Een beoordeling vooraf is, net als de VAR, niet verplicht.

Zelf overeenkomsten opstellen. Voor u als opdrachtgever of –nemer is het van belang dat u zo mogelijk nu al overeenkomsten ter beoordeling voorlegt aan de Belastingdienst. U kunt dan per 2016 direct aan de slag en u weet waar u aan toe bent. In de overeenkomst zult u onder andere aan moeten geven of de werkzaamheden onder toezicht worden verricht, wiens materialen en gereedschappen er gebruikt worden, wie er aansprakelijk is bij schade, e.d. Let op. Het is van belang dat u de omschrijving van de opdrachten zo goed mogelijk aangeeft om naheffingen te voorkomen. U moet rekening houden met een behandeltijd van zes weken. Als er aanvullende vragen nodig zijn, zal deze tijd langer zijn.

Voorbeeldovereenkomsten. De Belastingdienst zal ook voorbeeldovereenkomsten op zijn website http://www.belastingdienst.nl publiceren die u kunt gebruiken. Verder zullen de factoren gepubliceerd worden die bij de beoordeling van een arbeidsrelatie van belang zijn. Zodoende kunt u aan de hand van deze factoren zelf makkelijker een overeenkomst opstellen. Tip. Men streeft ernaar een en ander in november dit jaar op de site te publiceren. Houd deze blog en de website van de Belastingdienst de komende tijd dus in de gaten.